Aikido Dojo Siegen

 

 Leitung: Shihan Reinhard Brauhardt, Kyoshi
Grad & Titel:
  • Shichidan, Kyoshi Aikido
  • Nidan Iaido
Budo seit: 1968
angebotene Budokünste: Aikido
Mitglied in (neben VaK): Dai Nippon Butoku Kai(zertifiziertes Mitglied)
Deutsches Dan Kollegium
Aikido Cooperation International


zur�ck zu "Dojos & Landesrepr�sentanten"