Shiratsuru Ryu
Aikinomichi

 

 

 Leitung: Sensei Serge Calvo
Grad & Titel:
  • Godan, Renshi Aikido
Budo seit 1988
angebotene Budokünste: Aikido, Iaido
Mitglied in (neben VaK): Dai Nippon Butoku Kai (zertifiziertes Mitglied)


zur�ck zu "Dojos & Landesrepr�sentanten"