Keikantai
angeschlossen an Karate-Abteilung des SC Bayer05 Uerdingen e.V.

 

 

 Leitung: Michael Brauer
Grad & Titel: Godan Renshi Jiujitsu
Budo seit:
angebotene Budokünste:
Jiujitsu
Aikijitsu
Hanbo-Jitsu
Mitglied in (neben VaK): United Kingdom JuJitsu Association International
Dai Nippon Butoku Kaizurück zu Dojos & Landesrepräsentanten"