Gesundheitszentrum Sochin - Karate Dojo Cunersdorf

 

 

Sensei Rolf Gerisch, Kyoshi  Gesamtleitung: Sensei Kai-Uwe Kunz, Renshi
  • Rokudan, Kyoshi Karate-Do
Grad & Titel:
  • Yondan, Renshi Karate-Do
1980 Budo seit: 2000
Karate-Do angebotene Budokünste: Karate-Do
Dai Nippon Butoku Kai Mitglied in (neben VaK): Dai Nippon Butoku Kai


zurück zu "Dojos & Landesrepräsentanten"