Okinawa Te Traditionnel Dojo

 

 

 Leitung: Shihan Patrice Merckel, Renshi
Grad & Titel:
  • Rokudan Karatedo
  • Rokudan Iaido
Budo seit
angebotene Budokünste: Karate Do, Iaido, Kobudo
Mitglied in (neben VaK): Dai Nippon Butoku Kai (zertifiziertes Mitglied)


zur�ck zu "Dojos & Landesrepr�sentanten"